Andrzej Bertrandt

10.07.2015 16:50:23
RSS - Pobierz odcinek
Rozmowa z Andrzejem Bertrandtem (ur. 11 kwietnia 1938  Poznaniu), artystą, wynalazcą, architektem, malarzem, grafikiem, typografem, naukowcem. Współtwórca polskiej szkoły plakatu. Skąd się bierze wynalazek, innowacja? Jakie swoje trzy wynalazki ceni pan